Podpisało do tej pory:

29917 osób

Udostępnij petycję - pomóż nam zebrać więcej podpisów!

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki


Szanowny Panie Premierze,


zwracam się z apelem o bezzwłoczne odwołanie z funkcji ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego. Decyzje, które ogłaszał i firmował swoim nazwiskiem pan Niedzielski, z perspektywy dnia dzisiejszego można ocenić jako skrajnie nieodpowiedzialne i tragiczne w skutkach. 

 

Co więcej, można zauważyć rażący brak konsekwencji w deklaracjach ministra, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest ostatnia sytuacja, w której najpierw przyznał na antenie radia, iż „restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii”, a zaledwie kilka dni później ogłosił wdrożenie kolejnych obostrzeń w trybie praktycznie natychmiastowym.

 

Pragnę zaapelować o dymisję ministra Adama Niedzielskiego. Pod jego rządami system opieki zdrowotnej stał się całkowicie niewydolny, o czym świadczą statystyki śmiertelności Polaków (wyłączywszy nawet zgony spowodowane chorobą COVID-19) i liczba przeprowadzanych w Polsce zabiegów medycznych. Minister Niedzielski swoim priorytetem uczynił politykę lockdownów i szczepienie społeczeństwa, przy kompletnym zaniedbaniu rzeczywistej opieki nad pacjentami. Co więcej, działania Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniego roku radykalnie ograniczyły przestrzeń swobodnej debaty medycznej, szykanując lekarzy, którzy mieli odwagę zakwestionować decyzje polityków, stojących na jego czele.

 

Wzywam do odrzucenia zmian proponowanych w druku 1449 oraz odsunięcie pana Adama Niedzielskiego z odpowiedzialnego stanowiska na czele resortu zdrowia, do którego nie ma kwalifikacji i predyspozycji.


Z poważaniem,

  140 000 nadmiarowych zgonów w ciągu półtora roku! Minister zdrowia kompromituje się po raz kolejny, ogłaszając nowy zestaw obostrzeń, choć kilka dni wcześniej przyznał, że lockdown jest nieskuteczny! Żądamy dymisji Adama Niedzielskiego!

   

  Od ponad roku możemy obserwować nieodwracalne skutki wdrożonych przez rząd środków tzw. walki z pandemią. Prawie najwięcej nadmiarowych zgonów w Europie, wynikających z całkowitej ruiny systemu ochrony zdrowia. Stracony rocznik dzieci i młodzieży w edukacji, gdzie nauczyciele zwracają uwagę na dramatyczną nieskuteczność zdalnej nauki. Tysiące przedsiębiorstw, które nie przetrwały próby lockdownu i musiały upaść. Jedna z głównych postaci odpowiedzialnych za ten stan Państwa Polskiego wciąż znajduje się na czele resortu zdrowia i rozważa, czy eksperyment na Narodzie można uznać za udany. 

   

  „My cały czas prowadzimy rozmowę w takiej dziwnej konwencji, że restrykcje są jedyną metodą walki z pandemią […]  Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii” – z rozbrajającą szczerością stwierdził na antenie minister Niedzielski. Nie przeszkodziło mu to ogłosić kolejnych restrykcji zaledwie kilka dni później!

   

  „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” – to słowa przypisywane Albertowi Einsteinowi. Tragiczny bilans ostatnich 20 miesięcy nie powstrzymuje rządu od kolejnych kuriozalnych decyzji. Od 1 grudnia PiS zdecydował się docisnąć Polaków powrotem obostrzeń. W tym samym czasie rząd inicjuje kolejne spotkania z tzw. totalną opozycją, żeby za plecami obywateli wdrożyć prawo pozwalające pracodawcom dyskryminować swoich pracowników ze względu na ich status szczepienia!

   

  Podpisz petycję do premiera Mateusza Morawieckiego! Apelujemy o dymisję ministra Niedzielskiego, którego decyzje rujnują zdrowie i życie Polaków!

  Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez podmioty: Ruch Narodowy, adres do korespondencji: Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa; (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu złożenia podpisu i wysłania petycji oraz wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Ruchem Narodowym w związku z prowadzonymi przez nich działaniami, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Ruchu Narodowego. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie złożenie podpisu, wysłanie petycji i wsparcie akcji.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Ruchu Narodowego, ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: sekretarz@ruchnarodowy.net. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Twoja petycja trafi do:


  Pan Mateusz Morawiecki

  Prezes Rady Ministrów
  kontakt@kprm.gov.pl